Tuba City

Tuba City, AZ 86045
(928) 283-5938
Monday-Saturday 11am – 10pm

Order NowView Map

Pinon City

Indian Rte 4, Pinon, AZ 86510
(928) 725-3535
Monday-Saturday 11am – 9pm 

Order NowView Map

Chinle

191 US-191, Chinle, AZ 86503
(928) 674-3366
Monday-Saturday 11am – 10pm

Order NowView Map

Kayenta

US-163, Kayenta, AZ 86033
(928) 697-8427
Monday-Saturday 11am – 9pm 

Order NowView Map

Dilkon

Dilkon Shopping Center, US Highway 60
(928) 657-3717 
Monday-Saturday 11am – 9pm

Order NowView Map

Flagstaff

7810 N US Highway 89, Flagstaff, Arizona 86004
(928) 522-5900  
Monday-Thursday 11am – 9pm
Friday-Saturday 11am – 10pm

Order NowView Map

Ganado

41769-C Hwy US 191 Burnside, Arizona 86505
(928) 755-4486  
Monday – Saturday 11am – 9pm

Order NowView Map